MORTARA LORENZO

MORTARA LORENZO

Professore Associato
Phone
0332 39 7610

Academic Year: 2022/2023

Academic Year: 2021/2022

Academic Year: 2020/2021

Academic Year: 2019/2020

Year: 1
Degree course in: Nursing
Year: 2
Degree course in: BIOTECHNOLOGY
Year: 1
Degree course in: Nursing

Academic Year: 2018/2019

Year: 1
Degree course in: Nursing
Year: 2
Degree course in: BIOTECHNOLOGY
Year: 1
Degree course in: Nursing

Academic Year: 2017/2018

Year: 1
Degree course in: Nursing
Year: 2
Degree course in: BIOTECHNOLOGY
Year: 1
Degree course in: Nursing

Academic Year: 2016/2017

Year: 1
Degree course in: Nursing
Year: 1
Degree course in: Nursing