CAMPIOTTI LEONARDO

CAMPIOTTI LEONARDO

Ricercatore universitario

Academic Year: 2020/2021

Year: 2
Degree course in: Nursing
Year: 3
Degree course in: MEDICINE AND SURGERY

Academic Year: 2019/2020

Year: 2
Degree course in: Nursing
Year: 3
Degree course in: School of Dentistry
Year: 3
Degree course in: MEDICINE AND SURGERY

Academic Year: 2018/2019

Year: 2
Degree course in: Nursing
Year: 3
Degree course in: School of Dentistry
Year: 4
Degree course in: Medicine and Surgery
Year: 3
Degree course in: MEDICINE AND SURGERY

Academic Year: 2017/2018

Year: 3
Degree course in: School of Dentistry
Year: 4
Degree course in: Medicine and Surgery

Academic Year: 2016/2017

Year: 3
Degree course in: School of Dentistry
Year: 4
Degree course in: Medicine and Surgery

Academic Year: 2015/2016

Year: 3
Degree course in: School of Dentistry
Year: 4
Degree course in: Medicine and Surgery

Academic Year: 2014/2015

Academic Year: 2013/2014